Hírek

NEA támogatás

2017. 01. 11.

A Nemzeti Civil Együttműködési Alap a „Civil szervezetek működési célú támogatása 2015.” projektje keretében 1,2 millió forinttal támogatta működésünket, fejlesztésünket (NEA-15-M-1123).

A programidőszak alatt az önkéntesek száma 11 fővel nőtt. A szervezet működése szempontjából ez lényeges változás, hiszen a rendszeres tevékenységek az önkéntesek segítségével tudnak megvalósulni. A programidőszak alatt a támogatási összeg szerint négy és fél hónapon keresztül tudtunk alkalmazottat foglalkoztatni, amely eredményeinkhez hozzájárult, s a továbbiak szempontjából lényeges, a stabilitást biztosító pontokon megerősítést jelentett. Ilyen pont az önkéntesek bevonása, képzése. A szervezet önkénteseinek képzésére Siófokon került sor, november 11-13-ig voltunk együtt. A siófoki önkéntes-képzésen 14 fő vett részt. A különböző a szervezet szempontjában jelentős témákban előadás, interaktív foglalkozás, tréning volt. Ezek: Közösségben: Terápiás Közösség, Team munka, Motivációs interjú, Egyéni célok, lépések; Személyiségzavarok: Borderline, Nárcisztikus, Antiszociális; Speciális problémák Tizenévesek a klienseink között Speciális bánásmód: Megküzdő-képesség, Figyelemzavar gyerek és felnőttkorban; A csoport: Csoportvezetés, Csoportdinamika, T csoport. Szervezetünk fiatalokkal és gyerekekkel foglalkozik, sok közöttük a halmozottan hátrányos helyzetű, a magatartási zavarokkal küzdő, és a teenagerek között általános a sok problémával, identitásválsággal küzdő, akikkel való foglalkozás speciális gondoskodást és összehangolt team-munkát igényel. Az önkéntesek képzése komoly segítséget jelent ebben a munkában mind a régebbi munkatársak, mind az újak számára. A kortársképzéshez is nagyfokú segítséget kaptunk.

Az Alapítvány az utóbbi időben folyamatosan készíti együttműködésben kisfilmeket, amelyet a PAX televízió sugároz, az ehhez szükséges a folyamatot biztosító adathordozó beszerzése szintén azt a lehetőséget teremtik meg, hogy saját erőforrásaink a program közvetlen lebonyolítását szolgálhassák.

Elkészült bemutatkozó kiadványunk, amely az Emberekért Alapítvány megjelenését a különböző helyszíneken segíti.

A támogatás lehetőséget biztosított, hogy az Alapítvány alkalmazottat foglalkoztasson, aki összefogta az önkénteseket, szervezte munkájukat. Végzettségénél fogva életvezetési tanácsadást biztosít, illetve az önkéntesek számára képzést nyújtott. A projekt időszak egy részében, mint önkéntes, majd mind alkalmazott a pályázatokat tervezte, írta és programjaink adminisztrációját biztosította. A folyamatos működéshez szükséges számítógép, irodaszerek, tisztítószerek biztosításával a programok végrehajtására tudtuk erőforrásainkat koncentrálni, így céljaink teljesebben valósulhattak meg.

Vissza az előző oldalra

Emberekért Alapítvány | 2009 | CSS 2.1 valid | HTML 1.1 valid